موارد ردّ مظالم

استفتائاتدسته بندی: خمس و زکاتموارد ردّ مظالم
سؤال:

سلام ۱) فردی اسکناسی در بین پولهایش بوده که نخ آن افتاده بوده واین فرد آن را خرج کرده آیا ذمه اش مشغول است۲) برفرض اینکه باید از طرف صاحب اش که نمی داند کیست رد مظالم بدهد اگر سید است به فقیر سید و عام هردو می تواند بدهد و اگر عام است فقط به فقیر عام بدهد؟تشکر

پاسخ:

بسمه تعالی
سلام علیکم
۱-اگر نبود نخ در اسکناس موجب عدم اعتبار آن شود دادن آن به دیگری موجب ضمان است.
۲- دادن ردّ مظالم و صدقات مستحبی به سید مانعی ندارد.