نجس شدن غذا داخل دهان

استفتائاتدسته بندی: فقهینجس شدن غذا داخل دهان
سؤال:

سلام گاهی از اوقات موقع غذا خوردن لثه یا زبان بین دندان قرارمی گیرد و ما احتمال خروج خون را می دهیم آیا ۱) لازم است وارسی کنیم ۲) بر فرض اینکه واقعا هم دهان وغذا نجس شده باشدمی توان گفت ما مامور به تطهیر ظاهر هستیم ونجاست باطن (دهان یا بدن) برفرض نجاست خود به خود مستهلک و پاک می شود و به تبع غذا هم پاک می شود؟ باتشکر

پاسخ:

بسمه تعالی
سلام علیکم
۱- وارسی لازم نیست.
۲- اگر یقین به استهلاک دارد نیازی به تطهیر دهان نیست و در غیر این صورت چنانچه اطمینان به نجاست دارد، باید غذا را از دهان خارج و داخل
دهان را تطهیر کند.