نجس شدن یکی از ظروف

استفتائاتدسته بندی: فقهینجس شدن یکی از ظروف
سؤال:

سلام علیکم
۱) ده عدد دیگ غذا داریم یکی از آنها نجس شده ولی نمی دانیم کدام است آیا شبهه محصوره است و باید همه را بریزند یا با توجه به اینکه اگر در ظروف بریزند چند هزار ظرف می شود غیر محصوره است و اجتناب لازم نیست ۲) بنابر فرض اول آیا خسارت بر فرد نجس کننده است ۳) راه حلی در چنین موارد که تنجیس قطعی است وجود دارد؟ باتشکر

پاسخ:

بسمه تعالی
سلام علیکم و رحمه الله
مورد سؤال از موارد شبهه محصوره است و چنانچه متعمداً کسی اقدام کرده باشد موجب ضمان است ولی بر کسی که امین بوده ( مثل آشپز و کمک آشپز) در صورت سهو ضمانی نیست.