نحر کردن

سؤال:

با سلام. به غیر از شتر، چه حیوان دیگری را می توان نحر کرد؟

پاسخ:

بسمه تعالی
سلام علیکم
نحر کردن مخصوص شتر است.