نحوه تخمیس وام

سؤال:

سلام علیکم
فردی مبلغ صد تومان از بانک جهت خرید زمینی وام می گیرد و آنرا سرمایه قرار می دهد بنابر اینکه فرد باید اقساطی که پرداخت کرده و سال خمسی او رسیده را تخمیس کند اگر این فرد باید به بانک صد و پنجاه تومان بپردازد آیا باید خمس صدتومان(اصل وام دریافتی) را بدهد یا خمس صد و پنجاه تومان (اصل و سود پرداختی)؟

پاسخ:

بسمه تعالی
سلام علیکم و رحمه الله
مقدار متعلق خمس، سرمایه باقیمانده در پایان سال است که اقساط آن را پرداخته است.