نذر مستأجر

سؤال:

سلام. با توجه به مستاجر بودن نذر کننده آیا می شود یک یا چندروز دیرتر پخت نذر صورت گیرد؟

پاسخ:

بسمه تعالی
سلام علیکم
چنانچه مستأجر بودن مانع از وفاء به نذر در زمان مقرّر باشد، وجوب وفاء ساقط می شود؛ اما انجام نذر تبرعاً با تأخیر مانعی ندارد.