نماز با لباس مشکوک به طهارت

استفتائاتدسته بندی: فقهینماز با لباس مشکوک به طهارت
سؤال:

سلام علیکم
اگر بچه کوچکی شلوارش نم دار باشد و او را بغل کرده ایم و لباسی که به آن نم اصابت کرده نماز بخوانیم بعدا متوجه شویم از پوشکش ادرار به شلوارش تراوش کرده و شک داشته باشیم کجای دست و پیراهن ما نجس شده باشد ،حکم آن نماز چیست؟

پاسخ:

بسمه تعالی
سلام علیکم و رحمه الله
چون یقین به نجاست نداشته، نمازش محکوم به صحت است؛ ولی برای نمازهای بعدی باید تطهیر کند.