نماز خواندن در زمان اداری

استفتائاتدسته بندی: فقهینماز خواندن در زمان اداری
سؤال:

سلام. اگر در ساعت اداری در کارخانجات کارفرما اجازه خواندن نماز واجب را ندهد چه وظیفه ای داریم؟

پاسخ:

بسمه تعالی
سلام علیکم
چنانچه اول وقت نماز، جزء مدت اجاره او برای کار باشد باید نماز را بعد از وقت اداری به جا بیاورد.