نماز و روزه استیجاری

استفتائاتدسته بندی: فقهینماز و روزه استیجاری
سؤال:

سلام علیکم

اگر فردی برای نماز و روزه میتی اجیر شود، ولی نماز و روزه را باطل انجام دهد یا اصلاً بجا نیاورد، تکلیف چیست؟ آیا دیگر این اعمال بر گردن خود اجیر شونده است یا بر گردن اجیر کننده؟

پاسخ:

بسمه تعالی
در صورت تخلف،اجیر ضامن مال الاجاره است و اگر موجر اطمینان به عدم انجام داشته باشد ،دوباره باید اجیر بگیرد.