نمایش چهره اهل بیت علیهم السلام

استفتائاتدسته بندی: اعتقادینمایش چهره اهل بیت علیهم السلام
سؤال:

آیا دیدن فیلمها و کلیپهایی که در آن شمائل و ظاهر اهل البیت و امامان به تصویر کشیده شده و صورت آنها پوشیده نیست مانند فیلم رستاخیز که در آن صورت حضرت ابوالفضل پوشیده نیست، مجاز است

پاسخ:

چنانچه مستلزم وهن ایشان باشد جایز نیست.