نیت روزه و جنابت در خواب اول قبل از اذان

استفتائاتدسته بندی: فقهینیت روزه و جنابت در خواب اول قبل از اذان
سؤال:

سلام علیکم

در ماه رمضان اگه کسی به این نیت که سحر بیدار میشه و غسل میکنه با همون حالت جنب بخوابه و سحر خوابش ببره آیا برای روزه اش مشکلی به جود میاد

پاسخ:

بسمه تعالی
سلام علیکم
روزه اش صحیح است