نیت های مختلف در نذر

استفتائاتدسته بندی: فقهینیت های مختلف در نذر
سؤال:

با سلام. اگر شخصی به نیت های مختلف نذر کند و مقدار نذرش اندک باشد سپس برای ادای آن پولها رو جمع کرده و یک گوسفند قربانی کند آیا در ادای نذرش اشتباه کرده؟

پاسخ:

بسمه تعالی
سلام علیکم
در فرض تحقق شرائط نذر باید به هر کدام مستقلاً عمل کند.