هبه کردن به همسر

استفتائاتدسته بندی: فقهیهبه کردن به همسر
سؤال:

با سلام

احترامأ  از انجایی که سه دانگ اپارتمانم را در زندگی مشترک سابق، مجانأ به همسر سابقم هبه کردم و در زمان سند زدن به نام ایشان ، بدلیل اخذ وام و در رهن بودن بانک و قوانین  دفترخانه به صورت سند رسمی صلح با حفظ حقوق ، به زوجه سابق سند زده شده و سه دانگ تحویل زوجه گردیده است ، بنابراین به جهت اسیلاء به ید و استقلال زوجه در ان قبل از انتقال سند ، قبض موهوب له محقق شده است،و باتوجه به محقق شدن قبض سه دانگ اپارتمان که حالیه زوجه با توجه به اخذ طلاق و ازدواج مجدد ،قصد فروش مال موهوبه را با حفظ حقوق مرتهن بانک دارد ،

النهایه:هبه مذکور که موجود است و در زمان زوجیت  به جهت استحکام روابط زناشویی به قبض زوجه سابق رسیده و زوجه بعد از ان ، طلاق گرفته و مجدد نیز با مرد دیگری ازدواج نموده اند ،

ایا هبه سه دانگ اپارتمان موصوف قابل رجوع میباشد؟

پاسخ:

بسمه تعالی
سلام علیکم
اگر همسر سابق از ارحام و خویشاوندان نسبی نباشد رجوع مانعی ندارد.