هک کردن اکانت بازی های اینترنتی

استفتائاتدسته بندی: بیعهک کردن اکانت بازی های اینترنتی
سؤال:

سلام. یک فـرد معمولی خارجـی،به طور قانونی از یک شرکت بازی سازی بازی می خرد، حـال یک هکر،آن اکانت بازی را هک می کند و با قیمت کمتر می فروشد، به طوری که نه چیزی از صاحب کم می شود و نه چیزی میفهمد

حالا اگر من این اکانت بازی را بخرم حرام است؟

پاسخ:

بسمه تعالی
سلام علیکم
چنانچه اختراع او مالیت داشته باشد هر نوع تصرفی بدون اذن او تصرف در مال غیر است؛ مگر آنکه عرفاً از مالیت ساقط شده باشد.