واگذاری حق سکونت به همسر بعد از وفات

استفتائاتدسته بندی: فقهیواگذاری حق سکونت به همسر بعد از وفات
سؤال:

سلام ۱) مردی برای اینکه زنش رابعدفوتش ازسکونت درخانه منع نکنند میتواند طبق قراردادی حق سکونت را به عنوان(عمری)دراختیار این زن قراردهدبه طوری که ورثه مالک ارث هستندولی ازطرفی نمیتواننددراین خانه تصرف کنند؟ ۲) اگر راه دیگری نیزبرای این مساله هست بفرمایید(تشکر)

پاسخ:

بسمه تعالی
سلام علیکم
واگذاری بعنوان عمری مانعی ندارد و همچنین می‌تواند منافع منزل (سکونت) را مادام‌ الحیاه صلح کند.