وجوب نماز جمعه

استفتائاتدسته بندی: فقهیوجوب نماز جمعه
سؤال:

سلام

آیا نماز جمعه واجب عینی است؟

پاسخ:

بسمه تعالی
وجوب نماز جمعه تخییری است.