وصیت ثلث مال مرحوم برای اعمال واجب

استفتائاتدسته بندی: ارث و وصیتوصیت ثلث مال مرحوم برای اعمال واجب
سؤال:

با سلام به استحضار می رساند مرحوم موصی با علم بر اینکه فرزندش نماز و روزه های واجب ایشان را به جا نمی آورد با انتخاب بنده به عنوان وصی، وصیت نموده است از ثلث وی بر ایشان نماز و روزه استیجاری و رد مظلمه، تغسیل و تکفین و تدفین و در مراسم عزاداری و ایام سوگواری بر طبق صلاحدید وصی و در مقام و شأن موصی صرف و خرج گردد که پس از فوت ایشان و قبل از استخراج ثلث مراتب تغسیل و تکفین و تدفین و مراسمات شام غریبان، سوم، هفتمف چهلم و سالگرد در حد وسع وصی و در شأن مرحوم موصی صرف و هزینه گردیده است. حال با توجه به اینکه به تعیین وصی، ایشان حدود ۳۰ سال نماز و روزه بر ذمّه داشته است وصی چند سال نماز و روزه برای ایشان اجاره نماید؟

پاسخ:

بسمه تعالی
سلام علیکم
وصی باید به وظیفه خود بر اساس یقینش عمل نماید و مقدار مال موصی به، از مال اخراج می شود.