وضو با دست زخمی چرب شده

استفتائاتدسته بندی: طهارتوضو با دست زخمی چرب شده
سؤال:

با سلام. فردی دست زخمیش را چرب نموده است. اگر بخواهد برای نماز با صابون و مانند آن بشوید زخم دیرتر خوب می شود و حتی شاید اصلا بهبود نیابد. حال وظیفه اش وضو و غسل جبیره ای است و یا روی همین دست چرب تیمم جبیره کند؟

پاسخ:

بسمه تعالی
سلام علیکم
باید وضوی جبیره ای یا غسل جبیره ای انجام دهد؛ سپس احتیاطاً تیمم نماید.