وقت فضیلت نمازهای یومیه

استفتائاتدسته بندی: فقهیوقت فضیلت نمازهای یومیه
سؤال:

سلام. وقت فضیلت نمازهای صبح و ظهروعصر و مغرب و عشا، اگربه دقیقه ساعت حساب کنیم تقریبا هرکدام تا چند دقیقه بعد اذان، وقت فضیلت است؟

پاسخ:

بسمه تعالی
سلام علیکم
معیارهای منصوص در ادله بر اساس سایه شاخص و یا اشتباک نجوم مقرر گردیده که برای تعیین بر اساس ساعت به مراکز نجومی مراجعه فرمایید.