ولایت بر همسرِ پسر

استفتائاتدسته بندی: فقهیولایت بر همسرِ پسر
سؤال:

سلام علیکم
خانمی است شوهرش برای مدت زیادی است در کماست و این زن در مضیقه جنسی است. آیا می توان مشکل او را به این طریق حل کردکه -۱اگر پدرشوهر دارد اوبا ولایتش عروس را طلاق دهدو اگرپدرشوهرندارد مجتهدوحاکم وقاضی طلاق دهد-۲اگر غیراین دو راه دیگری هست بیان فرماییدباتشکر

پاسخ:

بسمه تعالی
سلام علیکم و رحمه الله
به حاکم شرع رجوع شود.