پرداخت حق الزحمه به کارمند کافی نت

استفتائاتدسته بندی: فقهیپرداخت حق الزحمه به کارمند کافی نت
سؤال:

سلام من در کافی نت کارمیکنم .گاهی مشتری در ازای کاری که براش انجام میدهیم پولی زیادتر میدهد و یا با اینکه به مشتری می گوییم کارش انجام نشده و نمیخواهد مبلغ حق الزحمه را بپردازد ،او پول را پرداخت میکند و یا اینکه به من میگوید این شیرینی و انعام کاری که انجام دادم . آیا میتوان پول چنین خدماتی را بدون اطلاع صاحب کارم برای خودم بر دارم ؟

پاسخ:

اگر مبالغ مذکور را به عنوان هدیه به خود شما پرداخت کنند مانعی ندارد و می توانید آن را تملک کنید و اگر به عنوان کافی نت باشد بدون اجازه صاحب مغازه ، حق تصرف ندارید.