پرداخت مواد غذایی در به عنوان فطریه

استفتائاتدسته بندی: خمس و زکاتپرداخت مواد غذایی در به عنوان فطریه
سؤال:

با سلام. آیا دادن ماکارانی و حبوبات مثل عدس، لوبیا و… جهت فطریه، کفاره، فدیه کفایت می کند؟

پاسخ:

بسمه تعالی
سلام علیکم
اگر موارد مذکور جزء قوت (غذای) متعارف و غالب محل فطریه دهنده محسوب شود مانعی ندارد و می تواند خود آنها و یا قیمت آنها را به عنوان فطریه بپردازد.
در کفاره و فدیه پرداخت هر چیزی که مصداق طعام باشد مانعی ندارد.