پول زکات و کفاره به فقیر

استفتائاتدسته بندی: فقهیپول زکات و کفاره به فقیر
سؤال:

سلام علیکم
۱) آیا می شود به فقیر پول زکات و کفاره را بدهیم و بگوییم با این پول نان و برنج بخر ولی نگوییم این چه پولی است و نگوییم به وکالت از ما بخرد به طوری که او گمان کند هدیه است۲) اعضای بدون روح مردار حیوانات حلال گوشت و حرام گوست مثل مو و ناخن و سم آیا نجس اند؟ تشکر

پاسخ:

بسمه تعالی
سلام علیکم و رحمه الله
۱-مانعی ندارد.
۲- نجس نیست مگر از حیوانات نجس العین باشد.