کاشت ناخن

سؤال:

با سلام

آیا کاشت ناخن مانع قبولی نماز و روزه میشود؟

با تشکر

پاسخ:

بسمه تعالی
چنانچه ناخن جزء بدن محسوب نشود وضو و غسل صحیح نیست.