کفاره روزه نگرفتن بانوان شیرده و باردار

استفتائاتدسته بندی: فقهیکفاره روزه نگرفتن بانوان شیرده و باردار
سؤال:

سلام اینکه گویند زن شیرده و یا باردار که به خاطر بچه قادر به روزه‌داری نیستند به صرف روزه خوردن  یک کفاره برذمه‌شان می آید؟ آیا در خود ماه رمضان و یا تا قبل رمضان بعدمی‌توانند کفاره را پرداخت کنند؟ یا باید تا رمضان بعد صبر کنند و آن‌گاه کفاره دهند؟ تشکر

پاسخ:

بسمه تعالی
سلام علیکم
در فرض تمکن زن می‌تواند در خود ماه رمضان و یا بعد از آن به ازای هر روز یک مد طعام به عنوان فدیه به فقیر بپردازد و در صورت استمرار عذر تا رمضان سال بعد مستحب است به ازای هر روز یک مد طعام به فقیر به عنوان کفاره بپردازد.