گرفتن عکس بدون حجاب کامل

استفتائاتدسته بندی: فقهیگرفتن عکس بدون حجاب کامل
سؤال:

سلام. گرفتن عکس بدون چادر و روسری برای خانم ها چه حکمی دارد؟

پاسخ:

بسمه تعالی
سلام علیکم
صرف گرفتن عکس به خودی خود مانعی ندارد.