گوش کردن به افشاگری در مورد دیگران درحال روزه

استفتائاتدسته بندی: فقهیگوش کردن به افشاگری در مورد دیگران درحال روزه
سؤال:

سلام علیکم برخی افراد در شبکه های اجتماعی برنامه های اینترنتی می سازند و درآن به افشاگری از وقایع زندگی افراد مشهور هنری و سیاسی بدون حضور آنها می پردازند،آیا گوش دادن به این برنامه ها باعث بطلان روزه دار می شود؟

پاسخ:

بسمه تعالی
سلام علیکم
گوش دادن به این برنامه‌ها موجب بطلان روزه نمی‌شود و چنانچه مورد رضایت آن‌ها نباشد، استماع آن جایز نیست.