یک نماز میت برای دو جنس مختلف

استفتائاتدسته بندی: فقهییک نماز میت برای دو جنس مختلف
سؤال:

با سلام. درجائیکه دوتا میت باشد یکی مرد باشد و دیگری زن، اگر بخواهند یک نمازمیت خوانده شود شرایطش چه جوری است؟

پاسخ:

بسمه تعالی
سلام علیکم
ضمایر به صورت تثنیه آورده شود.