ادعای مالکیت چند نفر در املاک ارثیه

استفتائاتدسته بندی: ارث و وصیتادعای مالکیت چند نفر در املاک ارثیه
سؤال:

با سلام اگر تعدادی از ورثه باهم مدعی مالکیت املاک ماترک ارثیه شوند و با وجود منفعت مشترک شان در این ادعا به نفع ادعای مشترک یکدیگر اقرار کنند که در نتیجه هیچ سهمی از این املاک ماترک ارثیه برای ورثه دیگر باقی نماند چنانچه سند معتبر شرعی و قانونی برای ادعای مذکور ارائه نشده باشد تکلیف املاک ماترک ارثیه از نظر فقهی و شرعی چگونه است?

پاسخ:

بسمه تعالی
سلام علیکم
در مفروض سوال ماترک متعلق به تمام وراث می‌باشد و ادعای بعضی از ورثه نسبت به محرومیت سایرین وجه شرعی ندارد؛ مگر آن که با براهین شرعیه نزد حاکم ثابت شود که متوفی در زمان حیات خود اموالش را به دیگری هبه یا صلح کرده است.
اقرار و یا شهادت آن عده خاص اثبات حکم مالکیت آنها را نمی‌کند؛ زیرا شرط قبولی شهادت عدم وقوع در معرضیت اتهام است.