ازدواج با کنیز

استفتائاتدسته بندی: فقهیازدواج با کنیز
سؤال:

با سلام. آیا کنیز و برده به مولای خود محرم است؟ آیا ازدواج مولا با کنیز و برده خود جایز است؟

پاسخ:

بسمه تعالی
سلام علیکم
کنیز به مالک خود محرم است و همین محرمیت مستتبع حلیت تمتعات جنسی است. اما باید توجه داشت که بحمدالله امروزه برده داری به طور کلّ منتفی شده و حکم مورد سوال موضوعی ندارد.