تخلف از قوانین آپارتمان

استفتائاتدسته بندی: فقهیتخلف از قوانین آپارتمان
سؤال:

سلام علیکم

.در یک مجتمع مسکونی حدود نود واحد سکونت دارند که طبق قوانین مجتمع جهت هزینه های جاری موظف به پرداخت شارژ می باشند که مبلغی از این شارژ هزینه آب مصرفی واحدهای مسکونی است

حکم عدم پرداخت شارژ با توجه به اینکه حدود نود خانوار با هم زندگی میکنند چیست؟حکم آب مصرفی چیست؟

پاسخ:

بسمه تعالی
سلام علیکم و رحمه الله
باید طبق مقررات مجتمع مسکونی عمل شود.