جنس طعام برای کفاره روزه ماه رمضان

استفتائاتدسته بندی: فقهیجنس طعام برای کفاره روزه ماه رمضان
سؤال:

با سلام. ۱- اینکه فردی بخواهد برای کفاره نان بدهد ۷۵۰ گرم باشد مانند گندم کافی است یا باید مثلا یک کیلو باشد چون با آب مخلوط شده است؟

۲- اینکه در کفاره یا فدیه گویند طعام دهد همین که به اندازه ایکه یک نفر سیر شود هر چند به اندازه ۷۵۰ گرم نشود؟
۳- و هر چند با قاتق همراه نباشد مثلا برنج یا ماکارانی بدهد بدون روغن کافیست؟ با تشکر

پاسخ:

بسمه تعالی
سلام علیکم
۱- اگر نان می دهد به اندازه یک کیلو بدهد تا بدون رطوبت ۷۵۰ گرم باشد.
۲ و ۳- بله، کفایت کند.