حکم دریافت وام و مصارف آن

استفتائاتدسته بندی: فقهیحکم دریافت وام و مصارف آن
سؤال:

سلام.اگر کسی وام برای مصرف خاصی بگیرد ولی در غیر راه آن مورد استفاده قرار بگیرد،آیا تخلف کرده؟حکمش چیست؟(مثلا با وام مسکن،وسایل خانه بگیرد یا با وام درمانی به سفر زیارتی برود)

پاسخ:

اگر گرفتن وام تحت عنوان شرکت با مضاربه و مانند آن نباشد مانعی ندارد