خمس جهزیه

سؤال:

سلام آیا به جهیزیه خمس تعلق می گیرد؟

پاسخ:

بسمه تعالی
سلام علیکم
اگر در حد متعارف باشد متعلّق خمس نیست.