زمان اقامه نماز مغرب

استفتائاتدسته بندی: فقهیزمان اقامه نماز مغرب
سؤال:

با سلام.اگر امام جماعت مقلد فردی است که وقت نمازمغرب را ذهاب حمره مشرقیه بداند و ماموم مقلد مرجعی است که در نماز مغرب صرف استتار قرص شمس راکافی بداند حال اگر امام موقع استتار قرص غافلا یا جاهلا امامت کند نماز امام و ماموم صحیح است؟

پاسخ:

بسمه تعالی
سلام علیکم
در فرض مذکور نماز امام و مأموم محکوم به بطلان است.