ضمان خریدار دوم ملک

استفتائاتدسته بندی: فقهیضمان خریدار دوم ملک
سؤال:

با سلام.
شخصی خانه ای را به شخص دومی فروخته و پول این خانه را هم بصورت کامل دریافت کرده منتها بعد از گذشت حدود یکسال دولت جمهوری اسلامی این خانه را چون به هر دلیلی مالکیت فرد اول یعنی فروشنده را طبق حکم دادگاه برای این خانه قبول نداشته آن را از فرد دوم یعنی خریدار پس گرفته و مصادره نموده است و طبعا به خاطر قبول نداشتن مالکیت فرد اول یعنی فروشنده اصلا مالکیتی هم برای خریدار یعنی فرد دوم قائل نیست و جوابگو نمی باشد
در این فرض از مسئله که خریدار هم ثمن معامله را پرداخته و هم این خانه مصادره شده ایا فروشنده یعنی نفر اول ضامن این خانه مصادره شده نسبت به خریدار یعنی نفر دوم ضامن می باشد یا خیر ؟
با تشکر

پاسخ:

بسمه تعالی
سلام علیکم
فروشنده اول ضامن است و باید ثمن پرداخت شده را برگرداند.