نشستن نامحرم در تاکسی

استفتائاتدسته بندی: فقهینشستن نامحرم در تاکسی
سؤال:

سلام علیکم ورحمه الله
آیا نشستن در تاکسی کنار نامحرم در صورتی که بدن زن از روی لباس با بدن مرد نامحرم تماس می گیرد جایز است؟
۲- آیا شعبده بازی حلال است وصرف پول برای اوردن شعبده باز و کار های اوجایز است؟

پاسخ:

بسمه تعالی
سلام علیکم و رحمه الله و برکاته
۱- باید اجتناب شود.
۲- مانعی ندارد هرچند احتیاط در ترک آن است.