پیوند اعضاء در مرگ مغزی

استفتائاتدسته بندی: ارث و وصیتپیوند اعضاء در مرگ مغزی
سؤال:

سلام۱)اگرفردی مرگ مغزی یاعادی شد می توانند اعضایش را برای پیوند به دیگران بردارند چه وصیت کرده یا نکرده باشد۲)در جواز این مساله طبق نظر مرجع تقلید میت یا زنده ها یا قانون هرکشور یا اذن اولیاء میت عمل می شود۳)پولی که جهت اذن دراین کار به وراث داده می شود چه نام دارد و باید صرف در چه کاری شود؟

پاسخ:

بسمه تعالی
سلام علیکم
۱- در فرض مرگ مغزی (چنانچه عرفاً فوت صدق کند) و مرگ عادی، چنانچه زنده ماندن مؤمن متوقف بر آن باشد مانعی ندارد.
۲- طبق نظر مرجع تقلید اولیاء میت عمل شود.
۳- در فرضی که قطع عضو بعد از وفات میت صورت بگیرد صرف در امور خیر شود.