احتیاط در نماز و روزه مسافر

استفتائاتدسته بندی: فقهیاحتیاط در نماز و روزه مسافر
سؤال:

سلام. اگر فردی نمیداند بعض فروعات نماز و روزه مسافر وظیفه اش چیست، آیا می تواند بدون تحقیق از نظر مرجعش نمازش را هم شکسته و هم تمام بخواند و در مورد روزه از جمیع مفطرات اجتناب کند به نیت آنچه درواقع وظیفه اوست و بعدا هم قضاکند؟

پاسخ:

بسمه تعالی
سلام علیکم
اگر اعمال او به معنای احتیاط در عمل باشد مانعی ندارد.