اکتبر, 2020

  • 19 اکتبر

    پرداخت بدهی به صورت قسطی و نسیه

    آیا می توان یک کالا را به این صورت بخریم که قسمتی از پولش را نقدا بدهیم و مابقی را چک چند ماهه ونسیه و قسطی بخریم بـه ازای قسمت غیـر نقد درصد یا مبلغی بر چک یا اقساط بیفزاییم؟