فرق شعائر شیعه با اعمال صوفیه

استفتائاتدسته بندی: اعتقادیفرق شعائر شیعه با اعمال صوفیه
سؤال:

بسمه تعالی

سلام. فرق شعائر شیعه با اعمال صوفیه چیست؟

پاسخ:

بسمه تعالی
سلام علیکم
به کتاب هایی که توسط علمای شیعه در نقد صوفیه نوشته شده است مراجعه کنید.