استفتائات

استفتائاتدسته بندی: بیع

خرید سهام پروژه ساختمانی

سلام.شخصی ضمن خرید بخشی از سهام یک پروژه ساختمانی، تجاری با فروشنده توافق می کند که به میزان ثلث تعداد سهام خریداری شده، به عنوان هدیه، سهام مازاد دریافت نماید. همچنین در الحاقیه عقد فوق توافقی سه ساله منعقد می نمایند مبنی بر اینکه اولاً خریدار به فروشنده وکالت می دهد در مدت قرار داد …