استفتائات

استفتائاتدسته بندی: بیع

شرط عدم ورود مرد در منزل استیجاری

سلام من و دوستانم در خانه مجردی دخترانه مستاجریم. صاحبخانه فقط به صورت لفظی شرط کرده که به هیچ عنوان مرد، رفت و آمد نکند. اصلا برایش مهم نیست محرم یا نامحرم باشد و چه کاری داشته باشیم، فقط می گوید: مرد حتی توی راه پله هم نیاید. قرارداد کتبی ننوشتیم که بخواهد این شرط …

ادعا در معاملات ربوی

با سلام۱- آیا صرف ادعای یک نفر مبنی بر معامله ربوی با شخص دیگر  علیرغم آنکه وجود تعدادی از معاملات کالایی صحیح و شرعی فی مابین آنها محرز و مسلم می باشد، دلالت بر ربوی بودن معامله دارد؟ ۲- آیا در روابط مالی فی مابین افراد، اصل بر ربوی بودن و نامشروع بودن معاملات و …

سود حاصله از مال مجهول المالک

سلام فردی مال لقطه، یامجهول المالک یا مختلط به حرام و یا غصبی و یا عین خمس و یا مال خمس گرفته را سرمایه قرارداد و با آن کارکرد و سود فراوانی برد. حال اگراصلش را به ذیحق(صاحب اصلی،فقیر،حاکم) بدهد بری الذمه می شود یا باید اصل وسودش را بدهد بدون اینکه زحمات و مخارجی …

بطلان عقد معاملات ربوی

با سلام. ۱) انعقاد هرگونه عقدی نسبت به معاملات ربوی چه اثر شرعی دارد؟آیا از ابتدا باطل میباشد؟ ۲)  آیا کل عقد باطل است یا عقد نسبت به اصل مبلغ بدهی با عنایت به قصد و شهرت رباگیرنده صحیح است؟ ۳) در صورت انتقال مال به شخص ثالث آیا رباگیرنده مسؤول جبران خسارت میباشد؟مسئولیت ربادهنده …

پرداخت غیرقانونی از صندوق قرض الحسنه

با سلام. شخصی در قرض الحسنه پول گذاشته وقتی قصد کرده که پول بردارد یکی از خویشاوندان مسئول قرض الحسنه برای اینکه کـار فرد زود راه بیفتد بدون تنظیم با آنهـا و سـرخودگفته تا وقت اداری می شود مـن پول شما را می دهـم واز قـرض الحسنه می گیرم و۵ میلیون بـه آن شخص می …

اجاره موقوفه

سلام. اجاره موقوفه ای کوچکی که سالانه حدوددومیلیون ونیم میشوددر دست نائب التولیه بوده که این نائب التولیه مریض میباشد.متولی هم در دسترس نیست وجواب پیام و… نمی دهد.  اجاره دهنده هم که همیشه دیر پرداخت می کندو بد حساب هست و ازقبل هم بدهی موقوفه در نزد نائب التولیه دارد می خواهد پـول اجاره …