جلوگیری از رسیدن غبار به حلق در حال روزه

استفتائاتدسته بندی: فقهیجلوگیری از رسیدن غبار به حلق در حال روزه
سؤال:

بسمه تعالی

حضرت آیه الله یثربی، سلام علیکم

برای اجتناب از رسیدن غبار غلیظ به حلق آیا بستن دهان و تنفس با بینی کافی است یا زدن ماسک لازم است؟

پاسخ:

بسمه تعالی
سلام علیکم
همین مقدار که غبار غلیظ عرفاً وارد حلق نشود کافی است.