استفتائات

استفتائاتدسته بندی: فقهی

طریقه خواندن نماز میت

آیه شریفه (رَبَّنَا آتِنَا فِیالدُّنْیَا حَسَنَهً وَ فِیالآخِرَهِ حَسَنَهً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ) را باید امام بعد از پایان نماز میت بخواند یا بعد از اینکه میت را حرکت دادند و بردند؟ و آیا این آیه شریفه خوانده بشود چرا که  معمولا در نمازهایی که مراجع و علما بزرگ میخوانند شنیده نشده است.