استفتائات

استفتائاتدسته بندی: فقهی

تبدیل مال جداشده برای زکات یا فطریه

پولی را به عنوان زکات فطره و یا صدقه کنار گذاشته شده: آیا می‌توان عوض کرد مثلاً پول خردها برداشت و به جاش پول درشت گذاشت؟ آیا می‌توان پول رو برداشت به جاش از کارت خودم به کارت فقیر همان مقدار پول واریز کنم؟ می‌توان همان پول رو از طریق بانک به حساب فقیر واریز …

تبری از دشمنان اهل بیت علیهم السلام

از آنجایی که تبرّی ابراز و اظهار بغض است. لعن و دشنام اعداء دین که همان تبرّی می‌باشد در فضای اینترنتی و ماهواره‌ای چه حکمی دارد؟ تبرّی در مواقع تقیّه ساقط می‌شود. برای کسی که در منطقه‌اش تقیّه لزومی ندارد برای این شخص تبرّی در فضای اینترنتی و ماهواره‌ای چه حکمی دارد؟

تصرف در ملک بدون اجازه مالک

اینجانب در مجاورت خود در قطعه‌ای از املاکم شخصی تهیدست و فقیر را اسکان داده‌ام، حال با گذشت چندین سال، این شخص ادعای زمین مجاور محل سکونت‌اش به متراژ ۱۶۵ متر که متعلق به اینجانب می‌باشد نموده است و با اجبار بدون رضایت بنده در حال تصرف و تصاحب آن می‌باشد، آیا این تصرفات شرعاً …

ترک مجامعت و تعیین عسر وحرج در رابطه با آن

 موکلۀ خانمی ۳۴ ساله با نیاز جنسی بالا (طبق گفتۀ موکله) می‌باشم که زوج نزدیک به پنج سال است از مجامعت با ایشان بدون دلیل امتناع می‌نماید. بدیهی است طلاق امری مکروه می‌باشد، لکن با وجود نیاز جنسی بالای زوجه، ترک مجامعت با زوجۀ دائمی بدون دلیل به مدت پنج سال احتمال لغزش و آلودگی …