استفتائات

استفتائاتدسته بندی: نکاح وطلاق

ازدواج زن مسلمان با مرد غیر مسلمان

تا جایی که من متوجه شدم زن مسلمون نباید با مرد غیر مسلمون یا کافر ازدواج کنه لطفا راهنماییم کنید توی دو مورد ۱. بر اساس ایات ازدواج زن مسلمون با مرد غیر مسلمون باطله یا با مرد کافر؟ اخه اگه اشتباه نکنم اسلام اوردن با ایمان اوردن فرق داره ۲. حالا چطور می شه …

مفهوم حدیث لکل قوم نکاح

اینکه فرموده اند لکل قوم نکاح مقصود از قوم چه کسانی هستند؟ زیرا بعضی ازفرق منحرف فعلی مانند بهاییت ویاحتی کسانیکه خود را تابع آیین الهی بدانند شاید ازدواج با محارم را جایز بدانند در هر صورت موالید افراد مذکور وموالید مطلق کفار ومرتدین رامیتوان حلال زاده شمرد ؟ قاعده جامع در این مساله چیست؟