استفتائات

استفتائاتدسته بندی: خمس و زکات

مشروط بودن وجوب فطریه به هشیاری

۱.دروجوب زکات فطره هشیاری فرد وعایله اش هر دو شرط است که اگر هرکدام بیهوش یا دیوانه یا در کما بودند پرداخت واجب نباشد ۲.اگر فرد به هوش (باتمام اقسامش) نبود ولی غنی بود آیا واجب است فطره اش را برای خود ونان خورانش جدا کنند وب پردازند (هرچندبه اذن مجتهد)یا کلا از او و …

روش محاسبه خمس

بسم الله الرحمن الرحیم  سماحه ایه الله الیثربی دامت برکاته  بالنسبه للموظف الذی لایکفیه راتبه الشهری ولا یقوم بحاجاته السنویه هل یجب علیه خمس مایبقى لدیه من مال نهایه العام لو احتفظ بشیء منها توفیرا او تقتیرا على نفسه؟؟ وبالنسبه للمنزل الذی یبنیه على مدار سنوات عدیده من المال الذی یتوفر لدیه او یوفره من …

خمس اموالی که استفاده ای نکرده

سلام فردی مقداری وسایل داشته که به اصلش خمس نگرفته و مدتی یا چند سال استفاده کرده وحالا مورد نیازش نیست و یا ازحیز انتفاع خارج شده و آن را می فروشد. آیا۱) به محض فروش بایدخمس پولش رابدهد؛ هرچندبه سال خمسی اونرسیده باشد؟ ۲) اگربه دیگری اهداء کند با معوض یا غیر آن چه …

محاسبه سال خمسی

سلام علیکم سال خمسی فـردی شهریورماه می باشد و هـرسال در اردیبهشت اقدام به خـرید برنجیک سال خانواده می کند.و قریب به ده سال هست برای برنج سال خمسی مجزا درنظرگرفته است.۱.آیا سال خمسی مجزا جایز هست یا مطلقا جایز نیست؟۲.در فرض عدم جایز بودن،تکلیف خمس های سابق چیست؟