استفتائات

استفتائاتدسته بندی: نکاح وطلاق

ولایت بر همسرِ پسر

سلام علیکم خانمی است شوهرش برای مدت زیادی است در کماست و این زن در مضیقه جنسی است. آیا می توان مشکل او را به این طریق حل کردکه -۱اگر پدرشوهر دارد اوبا ولایتش عروس را طلاق دهدو اگرپدرشوهرندارد مجتهدوحاکم وقاضی طلاق دهد-۲اگر غیراین دو راه دیگری هست بیان فرماییدباتشکر

عدم استحقاق نفقه برای زن ناشزه

سلام علیکم زن و مردی در شرف طلاق اند؛ حال یا پیش هم هستند و یا زن خودش خانه پدرش رفته یا شوهر اخراجش کرده است. لطفا بفرمایید۱) اگرمرد قصد طلاق دارد۲) اگر زن طلاق می خواهد۳) هردو قصد جدایی دارند آیا نفقه در این صور هنوز بر عهده مرد است حتی در زمان طلاق …

راه های اثبات زنای غیرمحصنه

با سلام. در قانون و در شرع راه های اثبات زنای غیرمحصنه به تفصیل بیان گردیده است که ۴ مرتبه اقرار عندالحاکم و یا ۴ نفر شاهد مرد شهادت دهند. حال سؤال این است که اگر هیچکدام از ادله های فقهی و قانونی اثبات زنای غیرمحصنه وجود نداشته باشد، قاضی می تواند با (علم) خود …

ازدواج دائم در صورت نبخشیدن مدت صیغه موقت

سلام علیکم.من با دوشیزه ای عقد دائم در محضر خانه کردیم که قبلش ما از طریق خانواده ها بین ما صیغه موقت خوانده شده بود. وقتی در محضر برای عقد دائم رفته بودیم هنوز مدت عقد موقت به پایان نرسیده بود. عاقد از ما پرسید بین شما صیغه موقت بوده،ما گفتیم بله ولی هیچ یک …